WiDaF Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft

Znajomość języka niemieckiego jest w dzisiejszych czasach wręcz niezbędna na bardzo wielu różnych stanowiskach pracy. Jednym z najbardziej prestiżowych, uznanych egzaminów pozwalających z kolei określić jej poziom jest egzamin WIDAF – czy też, używając pełnej terminologii, Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft.

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła została uhonorowana przez Educational Testing Service statuetką oraz wyróżnieniem jako ośrodek egzaminacyjny.

WiDaF

WiDaF to test wyboru składający się z 150 pytań testowych. Egzamin składa się z dwóch sekcji i trwa około 3h. Oceniany jest na skali od 0 do 990 punktów i podzielony jest na 3 oddzielne punktacje (0-330 punktów x 3) za każdy element egzaminu: słownictwo, czytanie, słuchanie .

Format egzaminu

SEKCJA I – 105 MINUT

Słownictwo

  • Tematy: administracja, produkcja, finanse i budżety, ubezpieczenia, handel, reklama, badania rynku, targi i imprezy itp.
  • Konteksty: korespondencja, materiały informacyjne, raporty, protokoły, instrukcje itd.

Gramatyka

  • Koniugacja, tryby, strona bierna, deklinacja, przyimki, spójniki, zaimki itd.

Czytanie

  • Teksty biznesowe, listy, opisy produktów, reklamy, artykuły prasowe itd.

SEKCJA II – 45 MINUT

Słuchanie

  • Podstawowe informacje, dialogi, rozmowy o pracę, rozmowy telefoniczne, dialogi sytuacyjne itd.

Czym jest egzamin WIDAF?

WIDAF jest to specjalistyczny egzamin stworzony przez niemiecko-francuską izbę handlową, którego celem jest zmierzenie znajomości języka niemieckiego w sytuacjach biznesowych, związanych z pracą. Bardzo często wykorzystuje się go, by sprawdzić efektywność kształcenia się pracowników, po skierowaniu ich na wcześniejsze kursy oraz szkolenia. Pozwala on ocenić, jak bardzo efektywny był proces kształcenia danej osoby oraz całej grupy pracowników, a także do selekcji grupy najbardziej umiejętnie władającej językiem niemieckim. Całość egzaminu Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft trwa około 2,5 godziny (150 minut).

Jak wygląda WIDAF?

Egzamin składa się z dwóch części – pierwsza dotyczy słownictwa, gramatyki oraz czytania i trwa łącznie 105 minut. Druga część natomiast trwa 45 minut i składa się na nią jedynie sprawdzenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
Jak już wcześniej wspomniano, egzamin WIDAF sprawdza biegłość porozumiewania się językiem niemieckim w warunkach biznesowych i takich tematów przede wszystkim dotyczyć będą pytania podczas egzaminu. Tematyka poruszana na egzaminie dotyczy również między innymi administracji, ubezpieczeń handlu, zaś zagadnienia gramatyczne – koniugacji, trybów, czy deklinacji.
Pytań zaś łącznie jest 150 – oznacza to, że zdający test WIDAF ma dokładnie minutę na poprawne rozwiązanie każdego zadania. Po zakończeniu egzaminu i sprawdzeniu odpowiedzi przez organizatorów, każdy ze zdających otrzymuje wyrażoną w punktach ocenę, która klasyfikuje go na jednym z pięciu poziomów znajomości języka wg. klasyfikacji Rady Europy.

Jak oceniany jest test Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft?

Zdający może otrzymać maksymalnie 990 punktów, co pozwala dość komfortowo sklasyfikować go na jednym z pięciu poziomów znajomości języka. W zależności od ilości punktów, jakie otrzymał podczas egzaminu WIDAF, zdający może być przypisany do następujących kategorii

  • 0-246 punktów – A2
  • 247-495 punktów – B1
  • 496-735 punktów – B2
  • 736-897 punktów – C1
  • 898-990 punktów – C2

Oczywiście, im więcej punktów zdobędzie zdający na egzaminie Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft tym lepiej. Świadczy to bowiem o lepszej znajomości zasad rządzących językiem niemieckim.

Uznawalność

W środowisku biznesu WiDaF znalazł uznanie w takich firmach jak między innymi:

 

Terminy egzaminów

Egzaminy WiDaF są organizowane na żądanie na terenie całej Polski. Więcej informacji udzielają ośrodki egzaminacyjne ETS i biuro ETS w Polsce.

Czas oczekiwania na wyniki

Na wyniki egzaminu oczekuje się ok. 2 tygodnie, często wyniki są przesyłane w formie elektronicznej wcześniej.

This will close in 20 seconds