Nasze referencje

My, centrum doskonalenia językowego SCOLA, istniejemy, aby nauczać języka, podnosić kompetencje językowe, a także po to, aby pokazywać sposoby praktycznego wykorzystywania języka w wielu różnych dziedzinach życia: w codzienności, w miejscu pracy, zawsze. Zapewniamy najwyższą jakość szkoleń, o którą dba nasza wykwalifikowana, doświadczona i zaangażowana w pracę z uczestnikami zajęć kadra wspaniałych pracowników. Osiągają oni nierzadko zachwycające rezultaty, a świadczą o tym nie tylko nasze słowa!

Wiele referencji!

Nasza wykwalifikowana kadra świetnych anglistów, rusycystów czy germanistów pracowała z uczestnikami szkoleń, którzy wzięli w nich udział z ramienia wielu instytucji państwowych i niezależnych podmiotów. Podmiotami, które korzystały z naszych szkoleń i które pozytywnie je oceniały, wystawiając stosowne referencje, były podmioty takie jak:

  • Sądecki Urząd Pracy;
  • Powiatowy Urząd Pracy dla powiatu nowosądeckiego;
  • Kapitał Ludzki (projekt Europejskiego Funduszu Społecznego dla mieszkańców północnego Podkarpacia);
  • wiele przedsiębiorstw i firm (Rem-Bud, Wikar, Abak).

Wyżej wymieniona lista to tylko niektóre podmioty udzielające niezwykle pozytywnych referencji dotyczących skuteczności naszych kursów językowych czy doświadczenia i sposobu nauczania naszych pracowników.

Szkolenia SCOLA: efektywne, pełne, atrakcyjne

Wszyscy, którzy wystawili naszemu centrum tak pozytywne referencje, wskazywali na:

  • ogromną skuteczność kursów: czy to w nauce języka od podstaw, czy to w przełamywaniu barier językowych w środowisku pracy;
  • wysoki poziom nauczania: kadra pracownicza była chwalona za podejście do uczestników kursów, za umiejętności przekazywania wiedzy praktycznej oraz za ogromną wiedzę i doświadczenie;
  • urozmaicone zajęcia: nigdy nie są nudne, utrzymują uwagę uczestnika kursu, prowadzą do uniwersalnego podjęcia określonego tematu, aby nie zmęczyć, a nauczyć;
  • różnorodność metodologiczna: w naszym centrum nie stosujemy metod nieskutecznych, a wielokierunkowe podejście, dzięki któremu proces nauczania przebiega szybko i efektywnie;
  • przygotowanie zajęć: każda lekcja jest przygotowywana dla danej grupy z uwzględnieniem wszystkich jej wymagań.
Wybierając szkolenia w SCOLI, wybierane jest to wszystko, na co wskazują referenci, a więc efektywność nauczania, atrakcyjność prowadzonych zajęć i fachowe podejście lektorów do każdej grupy szkoleniowej. Jeśli więc istnieje jakiś problem językowy, który wymaga skutecznego rozwiązania, lektorzy z centrum SCOLA poradzą sobie z nim doskonale.

This will close in 20 seconds