LTE (enPro)

Egzamin LTE A1-C2

LanguageCert Test of English (LTE) to międzynarodowy egzamin, który określa stopień biegłości językowej na sześciu poziomach zaawansowania wg skali CEFR. Jest dostępny w aż 180 krajach, co potwierdza dużą rozpoznawalność i uznawalność certyfikatów, które otrzymują osoby zdające ten egzamin. LTE A1-C2 przeznaczony jest dla osób na wyższych poziomach zaawansowania. Ma przyjemną dla zdającego formę testów wielokrotnego wyboru. Zadania są uniwersalne, dostosowane do różnych metod dydaktycznych, dlatego przed podejściem do tego egzaminu nie trzeba się specjalnie przygotowywać i zapoznawać z jego strukturą. Niewątpliwą zaletą jest możliwość szybkiej weryfikacji autentyczności wyniku. Każdy Certyfikat ma swój indywidualny numer, który należy wpisać na stronie Certificate Verification, aby zobaczyć dane kandydata i uzyskane przez niego punkty. Certyfikaty ważne są bezterminowo.

Egzamin przyjazny dla każdego

LTE A1 – C2

LanguageCert LTE A1-C2 to test zakończony otrzymaniem Certyfikatu przeznaczony dla wszystkich uczących się języka angielskiego, dla pojedynczych osób oraz dla dowolnie licznych grup np. w projektach czy w firmach. Mogą do niego przystępować kandydaci na poziomach znajomości języka angielskiego na od A1 (podstawowego) do C2 (profesjonalnego). Ogromnym atutem podejścia do egzaminu jest to, że egzaminu nie można “oblać”, gdyż otrzymuje się informacje na temat liczby uzyskanych punktów, które potem przekłada się na poziom CEFR Rady Europy: od A1 do C2. Wszyscy kandydaci otrzymują wyniki punktowe oraz dowiadują się jak wiele wiedzą na danym etapie swojej nauki. W odróżnieniu od testów “zdał/nie zdał”, ten warto powtarzać co jakiś czas aby zmierzyć swoje postępy.

Certyfikat zdawany w domu – bezpieczeństwo i oszczędność czasu

LanguageCert Test of English (LTE) to najbardziej nowoczesny i praktyczny certyfikat językowy na świecie.
Najnowsze technologie oraz koncentracja organizacji LanguageCert na wygodzie kandydata i szacunku dla
jego czasu pozwalają przeprowadzić egzamin w Twoim domu, z zachowaniem wszystkich zasad
bezpieczeństwa i integralności oraz wiarygodności egzaminu.

 

Administracja egzaminów w trybie Online Live Proctoring

Dzięki najnowszym osiągnięciom techniki oraz innowacjom PeopleCert, osoby zdające egzamin LTE przystępują do niego zdalnie, przez internet za pośrednictwem dedykowanej aplikacji Exam Shield. Zdający łączą się w czasie rzeczywistym z egzaminatorem, który przez cały czas trwania egzaminu nadzoruje jego przebieg przez udostępniony obraz kamery oraz dźwięk z mikrofonu. Aplikacja egzaminacyjna (Exam Shield) blokuje dostęp  do innych zasobów komputera, pozwalając jedynie na rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych. Taki sposób przeprowadzenia egzaminu pozwala na uzyskanie pewności, że kandydat rozwiązywał egzamin samodzielnie. Oprócz obserwacji osoby zdającej na żywo, system komputerowy wspomaga egzaminatora wykrywając ewentualne odstępstwa od procedur zdawania egzaminu dotyczące np. odrywania wzroku od monitora przez zdającego, innych głosów w pomieszczeniu niż głos kandydata (systemy rozpoznawania mowy) i wiele innych.

Sesja egzaminacyjna jest dodatkowo nagrywana dla późniejszego sprawdzenia poprawności przebiegu procesu egzaminacyjnego i na wypadek wątpliwości kandydata względem uzyskanego wyniku.

Jak zarejestrować się na egzamin?

Wejdź na tą stronę: Kliknij tutaj

Terminy egzaminów

Egzamin LTE bez wychodzenia z domu możesz zdawać w dowolnie wybranym przez siebie dniu i godzinie, nie tracąc czasu na dojazd. 

Czas oczekiwania na wyniki

Wyniki (wstępne) otrzymasz natychmiast po zakończeniu egzaminu, w 2 dni robocze otrzymasz Certyfikat i Raport Wyników.

Przykładowy test online: