Certyfikaty językowe w Centrum Językowym Scola

TOEFL™ - TEST OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
Sprawdza umiejętność rozumienia i posługiwania się językiem angielskim w trakcie studiów. Jest to honorowany na całym świecie certyfikat języka angielskiego w kontekście akademickim.
TOEIC® ENGLISH FOR INTERNATION COMMUNICATION
Sprawdza znajomość języka angielskiego w kontekście międzynarodowego biznesu. Jest najczęściej zdawanym egzaminem z języka angielskiego w środowisku pracy.
WIDAF DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE IN DER WIRTSCHAFT
Międzynarodowy certyfikat z języka niemieckiego, przeznaczony do testowania znajomości języka niemieckiego w biznesie, w środowisku pracy, miernik postępów w nauce, narzędzie audytu językowego. U nas możesz liczyć na odpowiednie przygotowanie do egzaminów na certyfikaty językowe, które uznawane są na całym świecie. Nie tylko zapewnimy naszym kursantom odpowiednie przygotowanie, ale także zapewnimy możliwość zdawania takich egzaminów w dogodnym dla nich miejscu. Wśród naszej kadry jest również akredytowany egzaminator takich certyfikatów.

Ponadto proponujemy przygotowanie do egzaminów Cambridge:

FCE, CAE, CPE
to jeden z popularnych egzaminów z języka angielskiego na świecie sprawdzających znajomość języka na poziome średniozaawansowanym (FCE), zaawansowanym (CAE, CPE). Zdobyte na drodze egzaminów certyfikaty są szeroko uznawane w handlu i przemyśle na całym świecie. Ponadto egzaminy te spełniają wymagania stawiane wobec studentów w przypadku rekrutacji na uczelnie i instytucie edukacyjne.

Dodatkowo proponujemy przygotowanie do egzaminów Goethe Institut:

ZD (Zertifikat Deutsch)
Jest potwierdzeniem dla podstawowej znajomości języka niemieckiego. Zertifikat Deutsch jest dyplomem uznawanym w wielu szkołach wyższych, instytucjach kształcących oraz honorowanym przez pracodawców.
ZDfB (Zertifikat Deutsch für Beruf)
Z uwagi na specyficzne słownictwo wymagane w ramach tego egzaminu certyfikat ZDfB jest szczególnie uznawany przez pracodawców z branży handlowej i przemysłowej. Certyfikat ten jest skierowany do wszystkich, którzy w krajach niemieckojęzycznych lub przedstawicielstwach firm z tego obszaru językowego działających na terenie Polski:
  •  Odsłuch przez kursantów zadań związanych z omawianym na zajęciach materiałem,
  •  Odsłuch wykładu lektora,
  •  Możliwość prowadzenia indywidualnej konwersacji z lektorem,
  •  Możliwość prowadzenia konwersacji z innymi słuchaczami, bądź z wybraną grupą słuchaczy,
  •  Powtarzanie zwrotów po lektorze, bądź usłyszanych w nagraniach CD, DVD,
  •  Kontrola własnej wymowy, nad której poprawnością czuwa również lektor,
Certyfikat ZDfB potwierdza, że posiadająca go osoba potrafi porozumiewać się w standardowych sytuacjach związanych z pracą zawodową, potrafi radzić sobie w codziennych sytuacjach w zakładzie pracy i w biurze, nawiązać kontakty z innymi firmami, prowadzić korespondencję, rozmowy telefoniczne, handlowe itp. Rozumie także proste teksty ekonomiczne, umie sformułować rutynowe pismo i odpowiednio reagować w rozmowach na temat pracy zawodowej.
PWD (Prüfung Wirtschaftsdeutsch International)
Świadectwo PWD potwierdza, że osoba która zdała egzamin posiada znajomość języka niemieckiego w zakresie ekonomicznym w mowie i w piśmie. Certyfikaty PWD są honorowane przez pracodawców na całym świecie.
ZOP (Zentrale Oberstufenprufung)
Posiadanie świadectwa ZOP świadczy o posiadaniu różnorodnej wiedzy na temat standardowego języka niemieckiego. Certyfikat ZOP potwierdza, że osoba, która zdała egzamin zna wszystkie ważne struktury języka niemieckiego, umie je właściwie stosować i dysponuje słownictwem, które pozwala na swobodne wyrażenie opinii dotyczących życia prywatnego, publicznego oraz zawodowego, potrafi analizować teksty literackie i naukowe, bez trudu rozumie język mówiony nawet nasycony idiomami i zwrotami z języka potocznego. ZOP zwalnia z egzaminu kwalifikacyjnego z języka niemieckiego na wszystkich uniwersytetach i w szkołach wyższych w Niemczech oraz uprawnia nauczycieli, którzy nie są germanistami, do nauczania języka niemieckiego w szkołach podstawowych oraz średnich.