Metody nauczania w naszym centrum

Na rynku języków obcych stale pojawiają się nowe metody nauczania. Wiele z nich z racji bycia pewnym niuansem postrzegane są jako metody lepsze od pozostałych. Wybierając metodę nauczania dla SCOLA przeprowadziliśmy obserwacje wśród różnych szkół, rozmawialiśmy zarówno z kursantami, jak i wykładowcami poszczególnych metod nauczania, a wszystko to po to aby jak najlepiej dopasować naszą ofertę dydaktyczną do różnych preferencji uczniów. Każdy z nas jest inny i każdy z nas ma swój indywidualny sposób uczenia się.

My wybraliśmy metodę komunikatywną, w której głównym celem jest wypracowanie praktycznej umiejętności komunikowania się w środowisku obcojęzycznym. W metodzie tej wykorzystywane są autentyczne materiały pomagające zrozumieć kulturę krajów, w których mówi się danym językiem. Dzięki temu zarówno dzieci, jak i młodzież oraz dorośli przełamują barierę komunikowania się w języku obcym. Ponadto urozmaicenie kursów dla dzieci o różnego rodzaju gry i zabawy komunikatywne w przyjemny sposób zapewnia szybkie postępy w nauce.

Wychodząc naprzeciw nowym rynkowym rozwiązaniom wprowadziliśmy do naszych zajęć pracę z tablicami interaktywnymi oraz stworzyliśmy możliwość nauki w specjalnym laboratorium językowym. Dzięki temu powstało niepowtarzalne miejsce, w którym każdy bez względu na wiek znajdzie odpowiednią drogę do jak najbardziej efektywnego opanowania języka obcego. Zarówno tablice interaktywne, jak i laboratorium językowe posiadają niezliczone zalety, które wpływają na efektywną naukę języków obcych.

Nasze nowości rynkowe

Tablice interaktywne
 • Przewagą tablic interaktywnych nad tradycyjnymi jest fakt, że umożliwiają one tworzenie nowoczesnych, dynamicznych, interaktywnych prezentacji poprzez możliwość rysowania, pisania, powiększania obrazów na tle aktualnie edytowanego obrazu. Następnie taka prezentacja zostaje zapisana na dysku (w pliku Power Point, Word, Excel, PDF, JPG, PNG, HTML, bądź AVI) i może zostać przesłana kursantom na ich skrzynki mailowe. W ten sposób uczestnictwo w kursie sprowadza się do zmaksymalizowania czasu, w którym kursanci rzeczywiście uczestniczą w kursie. Dzięki temu nie tracą oni czasu na sporządzanie notatek, gdyż te mogą zostać przesłane na skrzynki mailowe. Co więcej- wzrokowcy-a tych jest zdecydowana większość wśród nas, którzy zapamiętali obraz graficzny notatki sporządzonej w trakcie kursu, otrzymują ją w takiej samej postaci co ułatwia późniejszą powtórkę opracowanego materiału,
 •  Interaktywność w czasie prowadzenia zajęć np. poprzez korzystanie z Internetu, filmów, nagrań, które wyświetlane są na tablicy interaktywnej, a tym samym stanowią urozmaicenie w trakcie kursu. Przedstawienie autentycznych sytuacji jest jednym z elementów metody komunikacyjnej, która pozwala nam w pełni zrozumieć kulturę obcojęzyczną, poznać codzienne życie oraz zwyczaje panujące w danym kraju. Tablice interaktywne to niewątpliwie duże urozmaicenie w trakcie zajęć językowych oraz możliwość wykazania się dla wielu kursantów, jak i dla lektora poprzez angażowanie się w trakcie zajęć i wspólnego tworzenia prezentacji,

Laboratorium językowe:

Praca indywidualna
 • Odsłuch przez kursantów zadań związanych z omawianym na zajęciach materiałem,
 •  Odsłuch wykładu lektora,
 •  Możliwość prowadzenia indywidualnej konwersacji z lektorem,
 •  Możliwość prowadzenia konwersacji z innymi słuchaczami, bądź z wybraną grupą słuchaczy,
 •  Powtarzanie zwrotów po lektorze, bądź usłyszanych w nagraniach CD, DVD,
 •  Kontrola własnej wymowy, nad której poprawnością czuwa również lektor,
Praca w parach
 •  Podsłuch przez lektora wybranej z par, która wykonuje w danym momencie określone zadanie,
 •  Możliwość prowadzenia konwersacji między wybraną parą, a lektorem,
 •  Możliwość konwersacji w parach z podkładem dźwiękowym odzwierciedlającym autentyczne sytuacje, co pozwala lepiej zobrazować zadanie,
Praca w grupach
 • Możliwość odsłuchu programu nauczania przez grupę,
 •  Możliwość odsłuchu przez grupę wykładu lektora, bądź nagrań na CD, DVD,
 •  Możliwość konwersacji w grupie wraz z uczestnictwem lektora, kontrolującego poprawność wypowiedzi,
 •  Możliwość konwersacji słuchacza z lektorem z jednoczesną transmisją do pozostałych słuchaczy,
 •  Możliwość konwersacji grupy z lektorem z jednoczesną transmisją do pozostałych słuchaczy,
 •  Możliwość konwersacji między grupami z możliwością kontroli poprawności wypowiedzi przez lektora.

Metody nauczania języków obcych

Istnieje wiele metod nauczania języków obcych, zapewne każdy nauczyciel, czy korepetytor ma swój własny sposób nauki, i przekazywania wiedzy dla swoich uczniów. Niektórzy skupiają się bardziej na czytaniu, rozumieniu tekstu pisanego, inni na poprawnej gramatycznie budowie zdań. Jednak jednym z kluczowych aspektów nauki języków obcych jest komunikatywność. Nawet gdy jakieś wyrazy i wyrażenia są dla nas obce dzięki przełamaniu pierwszej bariery językowej jesteśmy w stanie nawiązać konwersację, co jest jednym z ważniejszych celów nauki języka obcego. Można więc uznać, że metody nauczania języków obcych skupiających się na komunikatywności przynoszą najbardziej owocne efekty. Oczywiście wszystko zależy również od podejścia nauczyciela, oraz tego w jaki sposób będzie zachęcał do przyswajania wiedzy niezbędnej do prowadzenia dialogu. Nie należy tu również pomijać faktu, że każdy uczy się na swój własny sposób i niekiedy musimy go dopiero odkryć. Na szczęście z pomocą przy nauce przychodzą tu nie tylko coraz bardziej rozwinięte metody dydaktyczne, ale także nowoczesna technologia.

Jakie metody nauczania wykorzystywane są w scoli – dlaczego warto się zdecydować

Nauka języków obcych – szczególnie w przypadku dzieci nie może skupiać się wyłącznie na dialogu. Mimo, że to właśnie komunikatywność jest naszym celem, aby nauka szła szybko i efektownie, wiedzę należy wpajać w sposób, który zainteresuje do nauki uczniów co jest zwłaszcza kluczowe oczywiście u młodszych dzieci. Tu z pomocą przychodzą współczesne, niekonwencjonalne metody nauczania, które wykorzystują m.in. jak możemy się domyśleć nowoczesną technologię. Tak więc nauczyciele korzystają z tablic interaktywnych, ale także z licznych materiałów, pozwalających na naukę nie tylko języka, ale i kultury danego kraju, a w ten sposób wzbudzając ciekawość, i poszerzając nie tylko zakres językowy, ale i wiedzę ogólną ucznia. Oprócz tego w naukę wplątana jest zabawa, a dzięki różnym grą i zabawom integracyjnym dziecko nie tylko uczy się szybciej, ale kojarzy naukę z czymś przyjemnym i ciekawym. Nauka języków obcych jest wręcz konieczna we współczesnym świecie, jednak nie tylko to powinno skłaniać nas do rozpoczęcia nauki, czy zapisaniu na zajęcia nasze dzieci. Nauka języków pozwala także na poprawę jakości naszej pamięci – jest swoistą gimnastyką dla mózgu.

This will close in 20 seconds