LanguageCert

LanguageCert jako członek większej grupy – PeopleCert Group – to światowy lider na rynku instytucji certyfikujących. Każdego roku przeprowadza egzaminy w ponad 200 krajach. Korzysta z innowacyjnych rozwiązań technologicznych i systemów do zarządzania oraz administrowania egzaminami, dzięki czemu uchodzi za jednostkę certyfikującą niezwykle wiarygodną, rzetelną i wyznaczającą trendy w branży egzaminacyjnej. W portfolio LanguageCert znajduje się cała gama dobrze rozpoznawalnych na całym świecie egzaminów językowych, które przeprowadzane są na wiele różnych sposobów tak, aby cały proces certyfikujący był bardziej dostępny i dostosowany do potrzeb poszczególnych kandydatów. Certyfikaty LanguageCert są akceptowane przez organy rządowe, organizacje i instytucje szkolnictwa wyższego na całym świecie i skutecznie skracają drogę do realizacji celów zawodowych i edukacyjnych.

LanguageCert jest także kontynuatorem egzaminów City & Guilds – w razie potrzeby możemy przesłać stosowne oświadczenie.

Polityka prywatności

Aby zapewnić jakość i przydatność swoich procesów, kwalifikacji i egzaminów, w tym zgodność z wymogami regulacyjnymi, LanguageCert przestrzega surowych, publicznie dostępnych zasad i procedur. Każda polityka jasno określa obowiązki Centrum Testowego zatwierdzonego przez LanguageCert oraz procedury, których Centra muszą przestrzegać. W ramach ustaleń dotyczących samooceny LanguageCert, jego zasady i procedury są corocznie weryfikowane i mogą być od czasu do czasu zmieniane w odpowiedzi na informacje zwrotne od Centrów i kandydatów. Uwzględniane są również wytyczne dotyczące dobrych praktyk wydane przez organy
regulacyjne i organy zarządzające LanguageCert.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem : https://www.languagecert.org/en/about-us/legal/policies-and-procedures

Appeals Policy

Complaints Policy

Equality and Diversity Policy

Malpractice and Maladministration Policy