TOEIC®Test of English for Internation Communication

Certyfikat Toeic

Po rozwinięciu skrótu Toeic otrzymamy Test Of English For Internation Communication. Świat biznesu miał olbrzymie zapotrzebowanie na obiektywny oraz rzetelny test znajomości języka angielskiego w aspekcie pracy międzynarodowej, dlatego właśnie stworzono egzamin Toeic. Zatem w konkluzji jego zadaniem jest testowanie umiejętności posługiwania się języka w sytuacjach negocjacji, podróży służbowej, pracy biurowej bądź podczas spotkań. W ciągu roku aż 4 500 000 kandydatów z całego świata staje naprzeciwko temu egzaminowi. Liczba korporacji, firm oraz organizacji, które uznają egzamin, TOEIC sięga 8000. W tym egzaminie sprawdzeniu podlega znajomość języka angielskiego w okolicznościach biurowych. Aby podejść do tego egzaminu, język angielski nie może być językiem ojczystym. Do jego precyzyjnych pomiarów zaliczamy umiejętności językowe w sferze gramatyki, czytania, i rozumienia ze słuchu. W skali światowej jest jednym z najpopularniejszych egzaminów, wybierany między innymi przez specjalistów w tematyce uczelni prywatnych, jak i państwowych czy rekrutacji. Dodatkowo menedżerzy ds. zarządzania zasobami ludzkimi, także decydują się na ten egzamin.

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła została uhonorowana przez Educational Testing Service statuetką oraz wyróżnieniem jako ośrodek egzaminacyjny.

TOEIC®

TOEIC® jest obecnie najbardziej popularnym egzaminem na świecie, wybieranym przez menedżerów ds. zarządzania zasobami ludzkimi, specjalistów ds. rekrutacji, uczelnie państwowe oraz prywatne, administrację państwową oraz klientów indywidualnych. Więcej informacji na temat egzaminu można uzyskać pod adrsem: http://www.pl.etsglobal.org/poland/tests/toeic-listening-reading-test/

Format egzaminu

Sekcja egzaminu
Czas trwania
Liczba pytań
Skala punktacji
Reading 60-100 minut 36-70 0-30
Listening 60-90 minut 33-51 0-30
Przerwa 60-100 minut
Speaking 10 minut 6 zadań 0-30
Writting 20 minut 2 zadania 0-30
Oprócz punktacji, zdający otrzymuje również Raport Wyników, który opisuje umiejętności językowe osoby, która zdała test, oraz interpretuje wynik punktowy. Taki sposób prezentacji wyników testu pozwala na przedstawienie wyniku testu wraz z załączonym opisem kompetencji językowych kandydata.

Przebieg egzaminu.

Egzamin składa się z pięciu części. Każdy z nich oprócz jednego wyjątku ma ograniczony czas trwania, liczby pytań oraz skali punktacji.
1. Reading- Czas trwania 60-100 min. Pytania 36-70. Liczba otrzymanych punktów 0-30.
2. Listening- Czas trwania 60-90 min. Pytania 33-51. Liczba otrzymanych punktów 0-30.
3. Przerwa- Czas trwania 60-100 min. Brak pytań oznacza, również brak możliwości na zdobycie punktów.
4. Speaking- Czas trwania 10 min. sześć zadań. Liczba otrzymanych punktów 0-30.
5. Writing- Czas trwania 20 min. dwa zadania. Liczba otrzymanych punktów 0-30.
Poza ogólną punktacją zdający otrzymuje raport wyników. W jego skład wchodzi przedstawienie umiejętności językowych osoby, które zdała pozytywnie test oraz ukazanie wyników punktowych. Dzięki takiemu opisowi wyników testów możemy wyniki egzaminu pokazać wraz z opisem umiejętności.

Trudność egzaminu toeic.

Został stworzony, aby zmierzyć poziom orientacji językiem angielskim w środowisku biznesu. Ocena jest przedstawiona za pomocą punktów na skali od 10 do 990. Pytania zostały zróżnicowane, aby dokładnie zobrazować poziom osoby zadającej. Jednym z atutów jest to, iż kandydat przed egzaminem nie deklaruje poziomu języka. Dlatego egzamin decyduje o poziomie zaawansowania zdającego w zależności od ilości punktów, jaką otrzymał. Jeżeli chodzi o przygotowanie, to pomóc mogą kursy elementami Business English oraz podręczniki.

TOEIC i CEF (Common European Framework of Reference)

Poziom A1 = pomiędzy 10 – 335 punktów
Poziom A2 = pomiędzy 340 – 475 punktów
Poziom B1 = pomiędzy 480 – 615 punktów
Poziom B2 = pomiędzy 620 – 800 punktów
Poziom C1 = pomiędzy 805 – 940 punktów
Poziom C2 = pomiędzy 945 – 990 punktów

Dla ustalenia konkretnej liczby punktów dla poszczególnych poziomów, sugerowane ‘progi punktowe’ to:

Poziom A1 = 200 punktów
Poziom A2 = 400 punktów
Poziom B1 = 550 punktów
Poziom B2 = 750 punktów
Poziom C1 = 880 punktów
Poziom C2 = 960 punktów

Terminy egzaminów

Egzamin TOEIC jest organizowany w sesjach otwartych, odbywających się regularnie na terenie całego kraju oraz może zostać przeprowadzony na żądanie, w dowolnie wybranym terminie. Szczegółowych informacji udzieli nasz ośrodek.

Czas oczekiwania na wyniki

Egzamin TOEIC gwarantuje najkrótszy czas oczekiwania na wyniki ze wszystkich egzaminów w Polsce. Standardowo, wyniki są znane w maksymalnie 10 dni roboczych.

Certyfikaty TOEIC

Zdający otrzymują certyfikaty w 5 kolorach, w zależności od wyniku punktowego 10-990 punktów
pomarańczowy: 10 – 215 punktów
brązowy: 220 – 465 punktów
zielony: 470 – 725 punktów
niebieski: 730 – 855 punktów
złoty: 860 – 990 punktów