esPro

esPro A1-C2

LanguageCert esProA1-C2 to międzynarodowy egzamin, który określa stopień biegłości językowej na sześciu poziomach
zaawansowania wg skali CEFR. Mogą do niego przystąpić kandydaci bez wcześniejszego deklarowania poziomu. Wszyscy
rozwiązują ten sam test, a liczba uzyskanych punktów przekładana jest na dany poziom w skali Rady Europy. Egzaminu nie
sposób zatem oblać. Ma on przyjemną dla zdającego formę testów wielokrotnego wyboru. Zadania są uniwersalne,
dostosowane do różnych metod dydaktycznych, dlatego przed podejściem do tego egzaminu nie trzeba się specjalnie
przygotowywać i zapoznawać z jego strukturą. Niewątpliwą zaletą jest możliwość szybkiej weryfikacji autentyczności wyniku.
Każdy certyfikat ma swój indywidualny numer, który należy wpisać na stronie Certificate Verification, aby zobaczyć dane
kandydata i uzyskane przez niego punkty. Certyfikaty ważne są bezterminowo. Są cennym dodatkiem do CV, świadczący nie
tylko o konkretnych umiejętnościach językowych, ale także chęci do rozwoju i podejmowania wyzwań – co w dzisiejszym
świecie jest pożądane na wielu polach.

 

Opis egzaminu

Egzamin esProA1-C2 to doskonała propozycja dla osób, które potrzebują międzynarodowego, renomowanego i rzetelnego
certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego. Do egzaminu esProA1-C2 może przystąpić każdy, bez względu na stopień
opanowania języka. Wyniki przedstawione są na sakli CEFR, a określona liczba punktów jest przypisana do jednego z sześciu
poziomów (od A1 do C2). Egzamin testuje następujące sprawności językowe: słuchanie (Listening) oraz czytanie ze zrozumieniem i
praktyczne wykorzystanie języka (Reading & Language Use). Zadania oparte są na autentycznych tekstach i nagraniach i
sprawdzają kompetencje językowe przydatne w codziennym życiu oraz środowisku zawodowym.

Jak wygląda struktura egzaminu?

W wersji papierowej egzamin trwa 120 minut.
• Część sprawdzająca umiejętność słuchania „Listening” składa się z czterech części, w sumie do wykonania jest 45 zadań, w
czasie 50 minut.
• Część poświęcona umiejętnościom czytania ze zrozumieniem i praktycznego użycia języka „Reading & Language Use” składa się
również z czterech części, w sumie do wykonania jest 60 zadań, w czasie 70 minut.

Wyniki

Raport z ocenami cząstkowymi z każdej części egzaminu i certyfikat w formie elektronicznej zdający otrzymuje do 2 dni od daty
egzaminu. Po ogłoszeniu wyników wysyłane są także certyfikaty w wersji papierowe.
Otrzymane punkty przekładają się na poziomy Rady Europy (CEFR) w następujący sposób:
• Poniżej A 1 – 0- 39 pkt.
• A1 – 40-49 pkt.
• A2 – 50-64 pkt.
• B1 – 65-77 pkt.
• B2 – 78-91 pkt.
• C1 – 92-101 pkt.
• C2 – 102-110-pkt.

Cena egzaminu

W celu ustalenia aktualnej ceny egzaminu prosimy o kontakt mailowy pod adresem: info@scola.pl

LanguageCert USAL esPro Listening & Reading

Test USAL esPro Listening & Reading w języku hiszpańskim, dostosowany do wszystkich poziomów CEFR*. Idealny dla kandydatów,
którzy chcą udowodnić swoją znajomość języka hiszpańskiego do celów akademickich i/lub zawodowych.
Informacje o egzaminie:
Opracowany przez Universidad de Salamanca, najbardziej znaną na świecie instytucję testującą znajomość języka hiszpańskiego jako
języka obcego
W wersji papierowej, komputerowej lub online
Ocenia umiejętności słuchania i czytania, a także znajomość gramatyki i słownictwa.

 

Kandydaci mogą przystąpić do egzaminu w dowolnym czasie (24/7/365), w dowolnym miejscu.
Prawdziwa osoba jest zawsze online, aby prowadzić, wspierać i nadzorować kandydata.
Wszystkie metody zdawania egzaminów prowadzą do tych samych wyników, tego samego certyfikatu i tego samego
międzynarodowego uznania.