Kursy w naszym centrum

Chcąc zapewnić jak najlepsze efekty w nauce, przygotowaliśmy testy sprawdzające stopień znajomości języka obcego. Wynik uzyskany po napisaniu testu kwalifikuje do odpowiedniej grupy z właściwym poziomem zaawansowania. Staramy się tworzyć grupy językowe tak, aby wszyscy uczestnicy posiadali podobną znajomość języka obcego. Dlatego też nie tworzymy dużych grup, gdyż kierujemy się przede wszystkim komfortem i zadowoleniem naszych kursantów.

Gwarantujemy

Z
Dodatkowe konsultacje z lektorem prowadzącym kurs:
W razie jakichkolwiek wątpliwości i niejasności wynikających z omówionego na kursie materiału nasi kursanci mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji z lektorem w celu wyjaśnienia materiału. Podobną możliwość stwarzamy osobom, które z przyczyn niezależnych od nich nie mogły wziąć udziału w pojedynczych zajęciach.
Z
Konwersacje:
Nasze zajęcia kładą duży nacisk na konwersacje oraz interakcje pomiędzy kursantami oraz lektorem. Wzbogacając nasze kursy o ciekawe pomoce naukowe jak np. specjalne laboratorium językowe, każdy z naszych kursantów przełamie ewentualne bariery konwersacyjne i nauczy się w sposób swobodny korzystać ze swojej wiedzy i stosować ją w praktyce.
Z
Regularne monitorowanie postępów w nauce:
Nasi kursanci regularnie informowani są o wszelkich postępach, jakie uczynili w nauce języka. Taki monitoring ma na celu przekazanie naszym kursantom ewentualnych sugestii odnośnie tego, nad czym należy szczególnie popracować. Dodatkowo przeprowadzamy wśród kursantów regularne testy sprawdzające, co motywuje do systematycznej nauki języka.
Z
Odpowiednia wielkość grup:
Chcąc stworzyć warunki przyjazne dla każdego z naszych kursantów proponujemy zajęcia w grupach 4-6 osobowych, bądź w grupach 7-12 osobowych. Dzięki temu każdy kursant ma możliwość wyboru mniejszej, bądź większej grupy w zależności od indywidualnych preferencji.
Z
Materiały dydaktyczne:
Rzetelnie wybieramy wszelkie materiały dydaktyczne dla naszych kursantów proponując pomoce naukowe wzbogacone o materiały audio-wizualne. Dodatkowym atutem jest zastosowanie materiałów multimedialnych przy wykorzystaniu tablic interaktywnych. Dzięki temu kursanci poznają nie tylko język, ale i wszelkie aspekty codziennego życia, kultury oraz realia kraju, w którym używany jest dany język.
Z
Kursy online