TOEFL™ – Test of English as a Foreign Language

Egzamin TOEFL – Test of English as a Foreign Language, uznawany jest za jeden z najtrudniejszych egzaminów w zakresie sprawdzenia poziomu języka angielskiego. Jest bardzo długi i wyczerpujący: trwa 4 godziny i sprawdza umiejętność czytania, słuchania, mówienia i pisania, a jego celem jest ocena zdolności językowych pod względem środowiska akademickiego. Z tego powodu rekomendowanym poziomem, z jakim można przystąpić do egzaminu, jest co najmniej B1.

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła została uhonorowana przez Educational Testing Service statuetką oraz wyróżnieniem jako ośrodek egzaminacyjny.

Egzamin TOEFL w pigułce

Egzamin TOEFL został stworzony przez amerykańską organizację non-profit Educational Testing Service i występuje w dwóch formach:

  • TOEFL iBT (The Internet Based Version) – egzamin zdaje się zdalnie, za pomocą komputera,
  • TOEFL ITP (The Paper Test) – egzamin zdawany stacjonarnie na oficjalnych arkuszach egzaminacyjnych.

Tego egzaminu nie można nie zdać – wynik prezentowany jest w formie punktów, których liczba odpowiada poziomowi osiągniętych umiejętności językowych. Próg, który trzeba osiągnąć, jest wymogiem wewnętrznym i zależy od uczelni, na którą się aplikuje, bądź organizacji, w której stara się o pracę. Raport z wynikami jest dostępny po 10 dniach od daty przystąpienia do egzaminu, a jego wynik jest ważny przez 2 lata.

Cztery sekcje TOEFL

W Polsce zdający mają dostęp do egzaminu w wersji iBT. Jak większość egzaminów językowych jest on podzielony na cztery części: reading, listening, speaking oraz writing.

Czytanie

Ta część składa się z kilku, zazwyczaj od trzech do pięciu tekstów, oraz pytań do każdego z nich. Same teksty są bardzo podobne do tych używanych w podręcznikach na studia pierwszego stopnia. Czas na rozwiązanie to 60 minut.

Słuchanie

W sekcji słuchania zdający słyszy sześć tekstów, do których dostaje 34 pytania. Są to dwie rozmowy i cztery wykłady lub dyskusje. Czas na rozwiązanie zadań to 50 minut.

Mówienie

To najkrótsza z części egzaminu. Trwa tylko 20 minut, a zdający dostaje sześć zadań i sześć pytań.

Pisanie

Składa się z dwóch zadań i dwóch pytań i trwa 50 minut. Zdający pracują zarówno na tekście pisanym, jak i słuchanym. Ich zadaniem jest skonfrontowanie i wyrażenie relacji między jednym a drugim. Ostatnim punktem jest napisanie wypracowania na zadany temat.

Dlaczego egzamin TOEFL jest przydatny?

Egzamin TOEFL jest niezbędny dla osób chcących rozpocząć naukę bądź pracę na uczelniach w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie, a także na niektórych uczelniach w Wielkiej Brytanii. Jego wynik to międzynarodowe zaświadczenie umiejętności językowych, które jest także dodatkowym atutem podczas rekrutacji do firm, które na co dzień operują językiem angielskim.

Poziom trudności egzaminu

Egzamin TOEFL ma za zadanie sprawdzić stopień biegłości językowej w posługiwaniu się językiem angielskim w kontekście studiów, kariery akademickiej. Dlatego też, osoby, które niedawno rozpoczęły naukę języka angielskiego mogą odebrać ten egzamin jako trudny i złożony. Rekomendowany poziom przystąpienia do egzaminu to B1 według poziomów CEF i wyżej. Oczywiście, punktacja otrzymana z egzaminu będzie dokładniejszym wyznacznikiem poziomu zaawansowania.

Przygotowanie do egzaminu

TOEFL® sprawdza stopień biegłości w posługiwaniu się językiem angielskim na uczelni, gdzie angielskiego używa się na zajęciach, wykładach i poza nimi. Dlatego też, przygotowanie do tego egzaminu wymaga zapoznania się ze słownictwem akademickim ale także z konstrukcją tekstów akademickich i ich stopniem trudności. Regularne czytanie podobnych tekstów, zapamiętywanie i utrwalanie słownictwa, które się tam przewija to podstawa dobrego przygotowania do egzaminu.

Kolejny krok to dobry kurs językowy, na którym lektor zwróci uwagę na specyfikę egzaminu i pod jego kątem przygotuje program zajęć. Dodatkowo, ze względu na zmiany w strukturze egzaminu, dobrym pomysłem może się okazać zakup podręczników przygotowujących do egzaminu. Są one dostępne w ośrodkach egzaminacyjnych ETS, w biurze ETS i wiodących księgarniach w Polsce. Nieocenioną pomocą w przygotowaniu do egzaminu TOEFL jest próbny egzamin TOEFL, który można rozwiązać na komputerze, symulując warunki prawdziwego egzaminu. Ten egzamin próbny nazywa się TPO – TOEFL Practice Online 

TPO – TOEFL Practice Online

TPO-TOEFL Practice Online to oficjalny test przygotowujący do egzaminu TOEFL iBT, stworzony i administrowany przez ETS, dostępny online.

TPO zawiera autentyczne pytania egzaminacyjne, jest pełną symulacją całego egzaminu iBT, zawiera wszystkie jego części, Reading, Listening, Speaking oraz Writing.

TPO oferuje natychmiastowe sprawdzenie WSZYSTKICH części egzaminu i wyniki na skali punktowej tak jak w oryginalnym egzaminie, 0-30 pkt. za każdą sekcję

Ocena jest uzupełniona przez feedback analysis, opisową ocenę umiejętności ze wskazaniem umiejętności wymagających poprawy i umiejętności na odpowiednim poziomie

Funkcja ‘Review’ pozwala na dokładne zapoznanie się z pytaniami i odpowiedziami, pozwala na dokładną analizę pytań i udzielonych odpowiedzi. Samo rozwiązanie testu to tylko początek pracy, test umożliwia dokładne poznanie całego egzaminu.

Użytkownik może dokładnie przejrzeć pytania i swoje odpowiedzi, sprawdzić gdzie popełnił błąd, zaznaczyć pytania, w których zgadywał odpowiedzi jako ‘guessed’ i zobaczyć jaki procent jego odpowiedzi stanowiły odpowiedzi ‘zgadywane’ – cenna wskazówka przy przygotowaniu do egzaminu.

TPO jest dostępny z każdego miejsca na świecie i o każdej porze pod warunkiem dostępu do Internetu

TPO można rozwiązywać w trybie ‘czasowym’ – symulując dokładnie czas trwania egzaminu oraz w trybie bez pomiaru czasu – na rozwiązanie zadań można przeznaczyć dowolną ilość czasu. Rozwiązywanie testu można w dowolnym czasie przerwać i powrócić do tego samego miejsca za jakiś czas, zarówno w trybie ‘czasowym’ i bez pomiaru czasu.

Wymagania techniczne:

  • Internet Explorer 6.0 lub wyższy
  • System operacyjny: Windows 98, Windows NT, Windows 2000 lub Windows XP
  • Zainstalowany Windows Media Player
  • Ekran – rozdzielczość minimalna 800×600, kolor 32 bit
  • Słuchawki i mikrofon podłączone do komputera
  • Przed uruchomieniem testu zalecane jest wyłączenie WSZYSTKICH programów i aplikacji, nawet tych działających w tle, np. Skype, GG itp.

Koszt:

TPO kosztuje 160 złotych. Aby zamówić kod dostępu do egzaminu należy skontaktować się z ośrodkiem egzaminacyjnym ETS i opłacić egzamin próbny. Kod dostępu zostanie przekazany bezpośrednio lub wysłany na pocztę e-mail wraz z prezentacją jak uruchomić test.

TOEIC i CEF (Common European Framework of Reference)

Terminy egzaminów

Każdego roku, egzamin TOEFL odbywa się w ponad 35 sesjach egzaminacyjnych, organizowanych zazwyczaj 3 do 4 razy w miesiącu w piątki lub soboty. Szczegółowy terminarz sesji egzaminacyjnych można znaleźć na stronach ETS
lub zapytać o terminy egzaminów w ośrodku egzaminacyjnym.

Terminy sesji można zawsze sprawdzić po założeniu swojego profilu kandydata na stronie rejestracyjnej egzaminu TOEFL:
Przewodnik po rejestracji na egzamin TOEFL znajduje się tutaj:

Czas oczekiwania na wyniki

Na wyniki egzaminu TOEFL oczekuje się ok. 3 tygodnie od daty egzaminu.

Oficjalna strona ToEFL w Polsce:

This will close in 20 seconds