TOEIC® BridgeTest of English for Internation Communication

TOEIC® Bridge, to rzetelna i trafna metoda oceny, sprawdzająca znajomość języka angielskiego, osób które dopiero zaczęły naukę języka angielskiego, w zakresie rozumienia ze słuchu i czytania na poziomie od początkującego do średniozaawansowanego. Celem tego egzaminu jest poznanie poziomu zaawansowania zdającego i wskazanie kierunków dalszej nauki oraz pomiar przyrostu wiedzy w trakcie nauki.

TOEIC® Bridge powstał na specjalne życzenie lektorów języka angielskiego i trenerów językowych.

  Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła została uhonorowana przez Educational Testing Service statuetką oraz wyróżnieniem jako ośrodek egzaminacyjny.

  TOEIC® Bridge

  Format egzaminu

  Egzamin jest testem wyboru i składa się ze 100 pytań testowych, podzielonych na dwie części: Listening Comprehension (rozumienie ze słuchu) oraz Reading Comprehension (czytanie). Egzamin trwa 1 godzinę zegarową.

  Sekcja 1: Rozumienie ze słuchu (z wykorzystaniem nagrań), zawierając pytania następującego typu:
  Interpretacja fotografii
  50 pytań
  czas trwania: 25 minut
  Zadania typu pytanie-odpowiedź
  50 pytań
  czas trwania: 25 minut
  Krótkie dialogi
  50 pytań
  czas trwania: 25 minut
  Sekcja 2: Rozumienie tekstu pisanego, w tym:
  Uzupełnianie zadań
  50 pytań
  czas trwania: 35 minut
  Test rozumienia tekstu pisanego
  50 pytań
  czas trwania: 35 minut

  Wyniki egzaminu prezentowane są na skali punktowej od 20 do 180 punktów.
  Dlatego też, egzaminu nie można ‘oblać’. Dodatkowo, egzamin określa na skali od 1 do 3 poniższe umiejętności językowe:

  •  Functions: umiejętność identyfikowania zamiaru, z jakim zwraca się do nas rozmówca;

  •  Listening Strategies: umiejętność słuchania ze zrozumieniem i skupienia na istotnych informacjach;

  •  Reading Strategies: umiejętność czytania ze zrozumieniem, wychwytywanie istotnych informacji w tekście;

  •  Vocabulary: znajomość słownictwa i rozpoznawanie ich znaczenia w kontekście;

  •  Grammar: znajomość znaczenia i użycia form gramatycznych.

  Po otrzymaniu wysokiego wyniku na egzaminie Bridge słuchacze są gotowi do przystąpienia do egzaminu TOEIC®.

  Przygotowanie do egzaminu

  W przygotowaniu do egzaminu mogą także pomóc podręczniki przygotowujące.
  Więcej informacji na stronie

  W przygotowaniu do egzaminu mogą także pomóc podręczniki przygotowujące. Więcej informacji na stronie: http://www.pl.etsglobal.org/store/

  Uznawalność

  TOEIC Bridge jest stosowany przez liczne firmy i instytucje, przede wszystkim, aby określić poziom zaawansowania osób, które niedawno rozpoczęły naukę i chciałyby mierzyć swoje postępy uznanym i obiektywnym egzaminem.

  Wśród użytkowników TOEIC Bridge znajdują się szkoły językowe, szkoły wyższe oraz firmy i instytucje, w których znajomość języka angielskiego jest wymagana na poziomie ‘umożliwiającym komunikację’, czyli na przykład w handlu (personel sklepów i supermarketów) lub w armii na niższych szczeblach kariery wojskowej.

  Egzamin jest doskonałym narzędziem dydaktycznym, umożliwiającym określenie poziomu zaawansowania oraz skupienie się na umiejętnościach językowych, które wymagają poprawy. W szczególności może zostać wykorzystany przez:

  •  Odsłuch przez kursantów zadań związanych z omawianym na zajęciach materiałem,

  •  Odsłuch wykładu lektora,

  •  Możliwość prowadzenia indywidualnej konwersacji z lektorem,

  •  Możliwość prowadzenia konwersacji z innymi słuchaczami, bądź z wybraną grupą słuchaczy,

  •  Powtarzanie zwrotów po lektorze, bądź usłyszanych w nagraniach CD, DVD,

  •  Kontrola własnej wymowy, nad której poprawnością czuwa również lektor,

  TOEIC Bridge i CEF – Common European Framework of Reference

  Poziom A1 = 92 +
  Poziom A2 = 134 +
  Poziom B1 = 170 +

  Terminy egzaminów

  Egzaminy TOEIC Bridge są organizowane na żądanie na terenie całej Polski. Więcej informacji udzielają ośrodki egzaminacyjne ETS i biuro ETS w Polsce.

  Czas oczekiwania na wyniki

  Egzamin TOEIC Bridge gwarantuje najkrótszy czas oczekiwania na wyniki ze wszystkich egzaminów w Polsce. Standardowo, wyniki są znane w maksymalnie 10 dni roboczych. Istnieje także możliwość otrzymania wyników w trybie ekspresowym, za dopłatą. Wówczas wyniki są podawane w terminie 48 godzin.

  Certyfikat TOEIC Bridge

  Każdy zdający egzamin TOEIC Bridge otrzymuje certyfikat w formacie A4.
  Więcej informacji